Bayambang Malangsi Festival 2015

BAYAMBANG PISTA’Y BALEY

April 5-12, 2015 “Aliguas ya Agamoran, Pansiansianen tan Simpitan” (Kaunlaran na Nakamtan, Panatilihin at Pag-Ingatan) Schedule of Activities March 27 (Friday) Civilian Volunteer’s Organization Day

Read More »